Vitajte na stránke Kiss Army Slovakia!

 
 
  • Všetky príspevky a články, ktoré sa nachádzajú sa stránkach vrátane názvu, textu, grafiky, log, ikon, obrázkov a fotografií (ak to nie je výslovne uvedené), sú majetkom KISS ARMY SLOVAKIA a sú chránené slovenskými právnymi predpismi o ochranné autorských práv. Na vlastných stránkach môžete umiestňovať linky, ktoré odkazujú na  www.kissarmy.sk

  • Bez písomného súhlasu (email) autora je zakázané kopírovať texty a príspevky a následne ich uverejňovať v iných médiách (televízne, tlačové, elektronické...)

  • Ja zakázané prekladať texty do iných jazykov a publikovať ich bez súhlasu ich autorov. Kiss Army Slovakia môže na žiadosť vydať  povolenie na šírenie vlastných textov. Toto povolenie je neprenosné a ďalšie osoby nemôžu tieto príspevky šíriť a umiestňovať na svoje stránky a vyhlasovať za svoje.

  • Bez písomného súhlasu autora web stránky ktorým je Robert Ivanko je zakázané kopírovať dizajn stránok a logo Kiss Army Slovakia. Na všetok obsah týchto stránok má výhradné právo jej autor a táto kompilácia podlieha ochrane podľa slovenských predpisov o autorských právach.

  •  

  • Keďže dávam k dispozícii verejnosti e-mailovú adresu, ICQ, Skype meno a telefón, nesúhlasím s ich použitím na reklamné účely. Nie sú určené k príjmu ponúk služieb, tovaru ani pornografií. Údaje nesmú byť zaradené do žiadneho komerčného zoznamu adries. Použitie týchto údajov na komerčné účely bude považované za zneužitie, za ktoré porušiteľ bude znášať patričnú zodpovednosť podľa zákona!

  •  
  • Autor si vyhrazuje právo kedykoľvek menit obsah týchto stránok.

 

Robert Ivanko - webmaster, redaktor, preklady
Pavel Hromada - redaktor, predklady
Branislav Velebný - redaktor, preklady
ing. Peter Bališ - preklady
Boris Kamenský, Peter Habánek - fotograf

Vedenie Fanklubu - Robert "ACE" Ivanko
 
                                   Patrik "TUKY"Juričkovič
                                   Roman "ČUNĎO" Čunderlík

KISSSTORY  PERSONAL  FOTKY  ALBUMY  VHS/DVD  SHOP
KISSARMY 
MOJA IZBA  KISS GIRLS  ARCHIV  MY KISS MUSEUM  HOME

 

Robert Ivanko Email
Copyright © 2005 - KISS ARMY SLOVAKIA, All Rights Reserved