Vitajte na stránke Kiss Army Slovakia!

 

 

·         Všetky príspevky a články, ktoré sa nachádzajú sa stránkach vrátane názvu, textu, grafiky, log, ikon, obrázkov a fotografií (ak to nie je výslovne uvedené), sú majetkom KISS ARMY SLOVAKIA a sú chránené slovenskými právnymi predpismi o ochranné autorských práv. Na vlastných stránkach môžete umiestňovať linky, ktoré odkazujú na  www.kissarmy.sk

·         Bez písomného súhlasu (email) autora je zakázané kopírovať texty a príspevky a následne ich uverejňovať v iných médiách (televízne, tlačové, elektronické...)

·         Ja zakázané prekladať texty do iných jazykov a publikovať ich bez súhlasu ich autorov. Kiss Army Slovakia môže na žiadosť vydať  povolenie na šírenie vlastných textov. Toto povolenie je neprenosné a ďalšie osoby nemôžu tieto príspevky šíriť a umiestňovať na svoje stránky a vyhlasovať za svoje.

·         Bez písomného súhlasu autora web stránky ktorým je Robert Ivanko je zakázané kopírovať dizajn stránok a logo Kiss Army Slovakia. Na všetok obsah týchto stránok má výhradné právo jej autor a táto kompilácia podlieha ochrane podľa slovenských predpisov o autorských právach.
 

·         Keďže dávam k dispozícii verejnosti e-mailovú adresu, Skype meno a telefón, nesúhlasím s ich použitím na reklamné účely. Nie sú určené k príjmu ponúk služieb, tovaru ani pornografií. Údaje nesmú byť zaradené do žiadneho komerčného zoznamu adries. Použitie týchto údajov na komerčné účely bude považované za zneužitie, za ktoré porušiteľ bude znášať patričnú zodpovednosť podľa zákona a zneužitie bude postúpené právnemu zástupcovi.
 

·         Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť obsah týchto stránok.

·         Because I provide the public with an email address, Skype Name, and phone number, I do not agree with their use for advertising purposes. They are not intended to accept offers of services, goods, or more. The data must NOT be included in any list of commercial addresses. The use of this data for commercial purposes will be considered as misuse, for which the infringer will bear the corresponding legal responsibility, and abuse will be referred to our lawyer!

 

Robert Ivanko - webmaster, redaktor, šéf
Pavel Hromada - redaktor
Branislav Velebný - redaktor
ing. Peter Bališ - redaktor
Boris Kamenský, Peter Habánek - foto

Vedenie Fanklubu - Robert "ACE" Ivanko

Roman "ČUNĎO" Čunderlík
Patrik "TUKY"Juričkovič

KISSSTORY  PERSONAL  FOTKY  ALBUMY  VHS/DVD  SHOP
KISSARMY  MOJA IZBA  KISS GIRLS ARCHIV 
MY KISS MUSEUM  HOME

 

Robert Ivanko @

 

Copyright © 2005 - KISS ARMY SLOVAKIA, All Rights Reserved