Do tejto kapitoly môžete posielať fotky svojej izby. Obr.1
Nie fotky, dočasne vystavených predmetov. Obr.2

Here you can send photos of your room. Pic. 1
I don't mean photos of temporarily shown stuff. Pic. 2

Fotky posielajte na ace.ivanko@kissarmy.sk
spolu s menom a adresou odkial ste.
Tým, že fotky pošlete súhlasíte so zverejnením.

Sent photos to ace.ivanko@kissarmy.sk
and don't forget to include your name and your city.
By sending photos you agree with publishing them.

     

KISSSTORY  PERSONAL  FOTKY  ALBUMY  VHS/DVD  SHOP
KISSARMY   MOJA IZBA  KISS GIRLS 
ARCHIV  MY KISS MUSEUM  HOME